El Consell Comarcal del Maresme convoca una borsa de treball de conserges/subalterns

Última revisió 17-09-2021 08:38
16/09/2021

Amb aquesta convocatòria, que finalitza el 25 de setembre, es crearà una borsa de conserges per ocupar llocs de treball temporals al Consell Comarcal del Maresme i a ajuntaments de la comarca.

Les persones candidates han d’acreditar la titulació de certificat d’escolaritat o equivalent, nivell de coneixement de la llengua catalana intermedi (B2) i permís de conduir B.

El procés selectiu consisteix en una prova tipus test de coneixements de la pràctica professional, prova de català i valoració dels mèrits aportats.

Es poden consultar les bases al web del Consell Comarcal, convocatòries de personal, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Maresme