Es demana limitar el consum d'aigua a Collsacreu i la Creueta com a mesura preventiva mentre es repara el sostre del dipòsit que les abasteix

Última revisió 25-06-2020 20:25
26/05/2020

A causa del trencament de la coberta que dona servei a la urbanització de la Creueta, part de la carretera de Sant Celoni, el carrer Josep Pla i de la urbanització de Collsacreu, en aquest últim cas a través del concessionari Sorea, mentre durin les tasques de reparació es garantitarà el subministrament d'aigua de manera directa mitjançant un bypass existent a la urbanització la Creueta, carretera de Sant Celoni i carrer Josep Pla, mentre que a la urbanització Collacreu es farà mitjançant camions cisterna i pous propis.

Tot i que el subministrament d'aigua està garantit, com a mesura preventiva, fins a la seva reparació, es demana als veïns i veïnes de les urbanitzacions afectades que limitin el consum de l'aigua potable a allò que sigui imprescindible. El temps d'afectació, sumant els tràmits administratius, l'enderroc, el muntatge i la posada en marxa de la instal·lació podria arribar fins a 3 mesos.