Es realitza una enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a l'alumnat de quart d'ESO

Última revisió 18-05-2022 09:05
18/05/2022

El dijous 5 de maig es va passar un enquesta a l’alumnat de quart d’ESO de l’Institut Domènec Perramon, a través del recurs tècnic de la Diputació de Barcelona “Enquesta d’hàbits relacionats amb la salut”.

El qüestionari és un instrument que facilita informació sobre la percepció de l’estat de salut i els estils de vida dels adolescents de quart d’ESO, que poden ser considerats “agents sentinelles” a l’hora d’estudiar futures conductes relacionades amb la salut.

El que es vol conèixer amb aquest recurs són dades sobre la percepció de l’estat de la salut, accidents i mobilitat, estat d’ànim, hàbits d’alimentació, lleure, consum de tabac, d’alcohol i drogues, sexualitat i relacions interpersonals, entre altres.

El qüestionari és voluntari i anònim, i es realitza mitjançant una enquesta en línia autoadministrada a l’aula. Les dades aportades són confidencials i només s’utilitzen de manera agregada per a l’elaboració d’un informe de resultats.

Un cop realitzades les enquestes, s’analitzaran els resultats i es facilitarà  un informe detallat de resultats, que inclourà la comparativa amb els valors de referència. Com que el nostre municipi ja va participar en anteriors onades, se’ns facilitarà un informe de l’evolució temporal.

Els resultats permetran tenir una fotografia de la realitat de l’estil de vida dels i les adolescents de quart d’ESO i permet disposar de dades per planificar futures intervencions de prevenció i promoció de la salut.