Evolució del nombre de persones d'Arenys de Munt ocupades fins a octubre de 2020

Última revisió 25-11-2020 13:25
24/11/2020

Coneixem el nombre de persones ocupades perquè és el de persones d’alta a la Seguretat Social amb el codi postal 08358.

Generalment aquestes dades les tenim trimestralment, però de manera excepcional des del juny d’aquest any la Generalitat les publica mensualment. Així, observem les dades del segon trimestre de 2019, del primer trimestre de 2020 i des del juny de cada mes.

Quadre 1: Evolució del nombre de residents a Arenys de Munt ocupats

 

juny-19

març-20

juny-20

jul-20

ag-20

set-20

oct-20

Homes

2.112

2.014

2.020

2.050

2.034

2.041

2.045

Dones

1.872

1.848

1.785

1.800

1.802

1.832

1.882

TOTAL

3.984

3.862

3.805

3.850

3.836

3.873

3.927

Al quadre 1 i al gràfic 1 es pot observar que actualment (octubre 2020) hi ha 57 persones menys treballant respecte al juny de 2019, i que entre el juny i l’octubre d’enguany han recuperat un lloc de treball 122 arenyencs i arenyenques.

Gràfic 1: Evolució d’ocupats

Dades d'atur octubre 2020 - 1

Quant a les persones ocupades segons el seu sexe, el nombre de dones ocupades és menor que el d’homes ocupats. Això és una tendència que es va repetint mes a mes al municipi i a tot Catalunya. Tant el nombre de dones ocupades com la taxa d’ocupació femenina sempre han estat inferiors als dels homes.

Quant a l’evolució, es dona una tendència desigual entre l’ocupació segons el sexe. Els mesos d’agost, setembre i octubre creix més l’ocupació de les dones que la dels homes. Fins i tot el mes d’agost es veu una descens d’homes ocupats.

Gràfic 2: Evolució de les persones ocupades per sexe

Dades d'atur octubre 2020 - 2

Font: Observatori de Desenvolupament Local. Consell Comarcal del Maresme.

  • Informe trimestral sociolaboral del Maresme. 2T 2019 i 1T 2020
  • L’Observatori informa. Impacte de la COVID-19. Persones ocupades i llocs de treball ocupats segons residència padronal. Dels mesos  de juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2020.