Informació sobre els contenidors per al vidre

Última revisió 17-05-2022 08:21
16/05/2022

Es recorda que els envasos de vidre (ampolles i pots sense tapa) són l’única fracció que es recull de forma selectiva en contenidors a tot el poble. L’horari permès per dipositar el vidre és només entre les 9 i 21 h, per no perjudicar el descans dels veïns. Queda prohibit abandonar escombraries al voltant del contenidor. L’incompliment de les condicions fixades a l’ordenança municipal comporta sancions a partir de 175 €.

Recentment s’ha instal·lat un nou model de contenidor de vidre pensat per facilitar la recollida selectiva de bars i restaurants. El nou model fa servir el sistema VACRI d’Ecovidrio i permet buidar el bujol o petit contenidor que porti el restaurador directament dins el contenidor, sense haver de llençar els envasos un per un.

S’han instal·lat deu contenidors amb aquest sistema d’un total de trenta-nou que hi ha a Arenys de Munt. Tenen uns ganxos que permeten ancorar el bujol o petit contenidor, fet que facilita l’Ajuntament als establiments. Un sistema hidràulic ajuda a elevar-lo i la boca és més ampla per adaptar-se a la mida dels recipients que portin els restauradors. El cost d’aquests contenidors i els bujols repartits als restauradors que s’han adherit a la campanya han estat sufragats per Ecovidrio.