Inici de les obres de la Riera i la rotonda d'entrada al poble

Última revisió 03-02-2022 13:38
03/02/2022

Ja hi ha data d’inici per a les obres de la Riera i la rotonda d’entrada al poble, a l’altura de la zona industrial Torrent d’en Puig: serà el dilluns 7 de febrer. Són dues obres que es desenvolupen en paral·lel i aniran avançant i provocant afectacions a mesura que vagin endavant. Es calcula que duraran tot l’any 2022, entre onze i dotze mesos d’obres.

Sempre es garantirà un accés a la zona industrial, i la voluntat de l’Administració i l’empresa és escurçar els terminis tant com es pugui, per evitar afectacions als veïns. Les més grosses seran quan calgui desviar el pas de cotxes per entrar i sortir del poble, però també n’hi haurà en aparcament a la part baixa de la Riera i limitacions de mobilitat a les voreres on hi hagi treballs en marxa.

A partir del dilluns 7 de febrer no es podrà aparcar a la banda esquerra baixant de la Riera, al tram que encara s’ha d’urbanitzar, entre els carrers de la Rasa i Pompeu Fabra. Tampoc es podrà anar a peu per la vorera del costat dret baixant de la carretera C-61, ja que l’inici d’obres es farà per aquell mur que separa la Riera de la carretera. Tampoc es podrà aparcar al solar actualment habilitat com a espai d’aparcament, situat a la banda dreta baixant la Riera, més avall de Pompeu Fabra, ja que allà hi haurà la campa de l’obra, amb els materials i casetes d’obrers.

A partir del divendres 4 de febrer s’obre el nou aparcament al passeig de sorra a la zona industrial Torrent d’en Puig, que ja estarà habilitat i condicionat. Hi cabran un centenar d’aparcaments.

Qualsevol nova incidència o afectació serà comunicada amb uns dies antelació als veïns a través de cartelleria, xarxes socials, la ràdio municipal i el web municipal, on s’habilitarà un enllaç que redirigirà l’usuari a una pàgina d’informació on es podran fer consultes i es podran enviar queixes, dubtes o suggeriments.

Des del govern municipal es demana molta paciència a tothom davant d’aquestes obres, que seran especialment complicades i molestes quan es comenci a intervenir a la carretera i s’afecti el trànsit en una entrada i sortida a la població que a hores d’ara ja està col·lapsada en hores punta. La voluntat és que, un cop fetes les obres, l’entrada al municipi i a la zona industrial sigui més àgil i amable.