Modificació de l'ordenança reguladora de la circulació i la seguretat viària

Última revisió 22-10-2020 13:41
21/10/2020

L’ordenança reguladora de la circulació i la seguretat viària té com a objecte principal garantir la seguretat, l’ús i el gaudi dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vianants, vehicles i animals per les vies urbanes.

Atès que es volen modificar els articles 14, 18 i 20 d’aquesta ordenança, per ampliar la regulació que fa referència a les bicicletes i vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, així com les infraccions i sancions que s’imposaran, s’exposa al públic l’esborrany dels canvis que es proposen per tal que els interessats, en el termini de 20 dies, en compliment del que determina l’art. 129.5 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, puguin participar en l’elaboració de l’ordenança al·legant i suggerint el que considerin oportú. El termini de participació finalitza el 10 de novembre de 2020 (inclòs).

Circulació i seguretat viària
Circulació i seguretat viària