Pressupost Participatiu 2023: fases i procediment

Última revisió 20-05-2022 13:28
18/05/2022

L’Ajuntament d’Arenys de Munt inicia una nova campanya adreçada a la ciutadania per tal de donar veu i vot als veïns i veïnes d’Arenys de Munt en la presa de decisions que afecten els pressupostos municipals. Al procés participatiu hi poden participar totes les persones empadronades a Arenys de Munt i majors de setze anys a la data d’inici del procés.

Des de l’àrea de Participació s’han redactat els criteris que han de complir les propostes i s’ha recollit tota la informació relativa a aquest procés en un document, que ha estat presentat al darrer Consell del Poble. Totes les propostes que compleixin els criteris abans exposats passaran a ser organitzades per blocs temàtics per poder-les debatre i votar.

La presentació de propostes es podrà fer mitjançant diferents vies: aquesta pàgina i en butlleta de paper.

Per al Pressupost Participatiu del 2023 es destinarà un import total de 100.000 €.

Ja que les persones menors de setze anys estan excloses del procés del Pressupost Participatiu, es proposa que de manera interna es realitzi un procés similar dins de cada escola de primària i l’institut de secundària. Per aquest motiu, s’enviarà als centres docents la informació necessària per poder engegar la campanya entre l’alumnat i consensuar una proposta per a cada escola.

Aquesta serà la sisena edició d’aquesta campanya, a la qual, a la darrera convocatòria l’any 2019, es van registrar 275 vots.

Podeu obtenir tota la informació relativa a les fases del procediment, procés de votació i criteris per elaborar les propostes en aquest document. També podeu veure el Reglament de Participació Ciutadana i el tríptic.