Renovació de la xarxa de clavegueram de la plaça de Catalunya

Última revisió 16-05-2022 11:03
13/05/2022

Les actuacions per reparar l’enfonsament de la canonada d’aigües residuals de la part final del carrer Generalitat s’aprofitaran per renovar la xarxa de la zona.

El passat 27 d’abril, mentre es revisava el mal funcionament d’un dels pous, es va detectar l’enfonsament del tub de la xarxa de clavegueram a la zona de carrer situada davant de les escales de la plaça de Catalunya. Inicialment es va intentar recuperar la canonada, però el pas de les càmeres que en revisen l’interior va fer evident l’estat molt malmès del tram de xarxa d’uns vint metres que arriba a tocar de la plaça de l’Església.

Per restablir el servei serà necessari canviar la canonada i obrir pous fins a fer-la connectar amb la part que passa sota la plaça de l’Església, que també connecta l’aigua residual que prové del carrer de les Flors, actualment funcionant.

Veient l’estat de la infraestructura, que és molt antiga i no se’n té tota la informació, s’aprofitaran les actuacions per renovar la canonada de la part del carrer de les Flors i es recopilarà tota la informació que ofereix el pas de càmeres, cates i construcció de pous.

Aquestes actuacions obligaran a tallar el trànsit i traslladar algunes de les parades del mercat i la terrassa d’un dels bars durant tres setmanes, segons aquest calendari previst:

  • Del 17/5 al 20/5: es fa cata i es construeix el pou de la confluència entre els carrers de les Flors i de la Generalitat.
  • Del 23/5 al 27/5: es fan els trams nous des del pou fins a la part bona, tant del carrer de la Generalitat com de les Flors.

Per al dilluns 6 de juny, festiu, es preveu haver finalitzat les obres. No obstant això, no s’obrirà el trànsit de vehicles fins que el paviment estigui en condicions òptimes. 

Passades les dates en què es realitzen més activitats a l’entorn de la plaça de l’Església, s’obrirà un nou pou a la confluència del carrer Borrell amb Riera i Penya, on acaba el tub que transcórre en diagonal de punta a punta de la plaça de l’Església. Aquesta és una darrera actuació que ara no es preveu urgent, però que permetrà en endavant fer una millor revisió, control i neteja de la xarxa.

Sobre la millora i seguiment de l’estat de la xarxa, tant de clavegueram com d’abastament d’aigua, s’ha creat una comissió de coordinació entre els tècnics de l’Ajuntament i el servei del cicle integral de l’aigua de GUSAM, que ja està treballant específicament en els projectes d’obres i arranjaments que hi ha previstos per als propers mesos.