S'inicien els treballs de poda de l'arbrat viari

Última revisió 26-02-2024 09:48
22/02/2024

D’acord amb el Pla de Poda 2021-2024, aquests dies s’han iniciat els treballs de poda de l’arbrat viari. El Pla de Poda recull la pràctica totalitat dels arbres viaris (un total de 1.593) i especifica la freqüència i el tipus de poda en funció de l’espècie o del seu emplaçament.

Enguany es farà una poda de manteniment als plàtans de la Riera (rambles de l’Eixample, Francesc Macià, Sant Martí i Riera i Penya), a les places de l’Església i Catalunya i a l’aparcament de Can Bellsolell. També es farà una revisió de seguretat a la carretera de Lourdes i es refaldaran alguns dels plàtans al marge de la carretera comarcal paral·lela al passeig de Can Victoriano.

Pel que fa a la resta de l’arbrat en carrers, places i zones verdes, es podaran a brocada les moreres del carrer Balmes, carrer de les Flors, avinguda del Remei, avinguda de la Pau, torrent d’en Puig i a la Creueta, i es farà una poda de manteniment/seguretat a la resta d’espècies (mèlies, til·lers, acàcies, aurons, freixes, etc.).

El manteniment de l’arbrat viari ha de ser una tècnica de regulació de l’estructura dels arbres i ha de buscar l’equilibri entre evitar els conflictes que pot provocar el seu creixement (façanes, vehicles, vianants, senyalització o enllumenat) i respectar el seu desenvolupament per tal de disposar d’arbres sans i segurs el màxim temps possible.

A més a més, una part de la brancada resultant dels treballs de poda s’utilitzarà com a encoixinat (mulch) a l’hort de l’Escola Sobirans i als voltants de l’arbre de Guernica.