Santi Morell i Capellera

Regidor a l'oposició

smorell@ademunt.cat

Nascut a Barcelona el 1954, casat, pare de dues filles i avi de quatre nets.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UAB l'any 1983. Ha treballat en l'àmbit de la sanitat pública i privada durant 36 anys. Ha exercit com a metge de capçalera a Quirón Salut i com a metge d'urgències a l'Hospital de Barcelona. Actualment està jubilat. Vinculat al poble d'Arenys de Munt des de fa més de 50 anys, ha estat col·laborant amb diverses entitats del poble, com ara Ràdio Arenys de Munt i la Penya Barcelonista. També va ser regidor de Sanitat i Gent Gran a la legislatura 2007-2011. Actualment és portaveu del grup Junts per Arenys de Munt.

 

Retribucions 2021

CONCEPTES  Gener  Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Acumulat 2021
Dietes meritades 325.00 325.00 650.00 325.00 325.00 325,00 755,00 650,00 - - - - 3.335,00
Dietes abonades 325,00 400.00 600.00 325.00 325.00 325,00 600,00

600,00

- - - - 3.175,00
Despeses de telefonia 2.42 12.61 12.50 12.50 12.50 12,50 12,52 12,52 12,50 - - - 90,07
Total despesa 327,42 412.61 612.50 337.50 337.50 337,50 612,52 12.50 12,50 - - - 3.265,07


Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Patrimoni immobiliari Casa / 1991
Vehicles Audi Q3 / 2016
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Mutual Médica (100%)
BBVA (100%)

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidor a l'oposició  
Santi Morelllogo junts

Et pot interessar

Última revisió 15-09-2021 09:15