Oficina d'Atenció a la Vila (OAV)


Presentació

L’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV) neix per apropar l’Ajuntament a tots els vilatans i vilatanes, proporcionar tota la informació possible, facilitar la gestió de tràmits municipals i també d’altres administracions concertades. Una via de contacte directa i ràpida entre l’Ajuntament i vosaltres.

La missió de L’OAV és atendre, sota uns criteris d'eficàcia i eficiència, els vilatans i vilatanes que entren a les nostres oficines, per telèfon o telemàticament, a demanar informació o fer alguna gestió.
 

Què fem?

L’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d'àmbit municipal i d'altres administracions concertades, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l'atenció de les persones.
 

Què oferim?

L’Oficina d’Atenció a la Vila proporciona:

 • Informació sobre els equipaments culturals, esportius i de lleure d’Arenys de Munt, l'agenda d'actes municipals i les entitats ciutadanes.
 • Informació sobre els horaris i les rutes dels transports urbans i interurbans.
 • Orientació sobre els tràmits que calgui fer amb l'Ajuntament d’Arenys de Munt.
 • Orientació sobre consum.
 • Emissió de certificats digitals idCAT.
 • Tramitacions: registre d’entrada, padró municipal d’habitants, cens d’animals de companyia.
 • Bústia d’avisos i suggeriments.


A qui ens adrecem?

A totes les persones que es dirigeixin a l'Ajuntament d’Arenys de Munt per demanar informació sobre el municipi o gestionar qualsevol tràmit municipal.


Com podeu accedir al nostre servei?


El nostre compromís

A l’OAV ens comprometem a:

 1. Donar resposta a les consultes d’informació rebudes a la bústia ajuntament@arenysdemunt.cat en un termini màxim de 5 dies hàbils.
 2. Mantenir una mitjana de temps d’espera en l’atenció personal inferior a 15 minuts.
 3. Proporcionar una mitjana de temps d’espera telefònica inferior a 3 minuts.
 4. Fer seguiment de la bústia d’avisos de l’Ajuntament d’Arenys de Munt perquè es doni resposta en menys de 3 mesos.
 5. Obtenir una puntuació mínima de 7 en les enquestes de satisfacció.


Ajudeu-nos a millorar

 • Adreceu-vos al servei o truqueu-hi en les hores de més fluïdesa.
 • Informeu-vos prèviament per telèfon o per canals telemàtics de la documentació necessària per al tràmit.
 • Veniu amb la documentació completa una sola vegada.
 • Feu el tràmit amb temps, sense esperar el dia de venciment.
 • Porteu la instància omplerta: guanyarem temps.
 • Feu-nos saber els errors que detecteu i els canvis en les vostres dades per mantenir el nostre fitxer actualitzat.

Si ens feu arribar els vostres comentaris mitjançant el formulari que teniu a la vostra disposició al portal www.arenysdemunt.cat, podrem millorar aquesta carta de serveis.


Contacte

 

Compliment dels compromisos

Consultes d’informació rebudes a la bústia

Donar resposta a les consultes d'informació rebudes a la bústia ajuntament@arenysdemunt.cat en un termini màxim de 3 mesos.

Període

Consultes rebudes

Consultes contestades dins de termini

Grau d’acompliment

Semàfor

2023 50   100% Semàfor verd
2022     100% Semàfor verd

2021

 

 

100%

Semàfor verd


Temps d’espera en l’atenció personal

Mantenir una mitjana de temps d’espera en l’atenció personal inferior a 15 minuts.

Període

Mitjana de temps d’espera recollida

Mitjana de temps d’espera màxima

Grau d’acompliment

Semàfor

2023 7 min 12 segons 30,52 minuts 100 % Semàfor verd
2022 8 min 42 segons 26,50 minuts  100 % Semàfor verd


Temps d’atenció personal

Mantenir una mitjana de temps d’espera en l’atenció personal.

Període

Mitjana de temps d’atenció 

Mitjana de temps d’atenció màxim

Grau d’acompliment

Semàfor

2023 18 min 54 segons 1,29 minuts    
2022 48 min 36 segons 1,35 minuts    


Temps d’espera telefònica

Proporcionar una mitjana de temps d’espera telefònica inferior a 3 minuts.

Període

Mitjana de temps d’espera recollida

Mitjana de temps d’espera màxima

Grau d’acompliment

Semàfor

2023 2 min 41 segons 5,30 minuts 100% Semàfor verd
2022 2 min 59 segons 8,5 minuts 83% Semàfor verd

2021 

2 min 50 segons

10 minuts

100%

Semàfor verd

 

 

 

 

 


 

 

Enquestes de satisfacció i dades històriques dels indicadors de la carta de serveis de l’OAV

Obtenir una puntuació mínima de 7 en les enquestes de satisfacció. Vegeu tot seguit el resultat de les últimes enquestes realitzades.

Dades històriques dels indicadors: 

Període

Puntuació obtinguda

Puntuació mínima

Grau d’acompliment

Semàfor

2023

8,90

4,00

100%

Semàfor verd

2022 7,50 5,00 100% Semàfor verd

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2024 14:36