Atenció de situacions de necessitat social

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per prevenir possibles noves situacions.

Línies de servei:

  • Avaluar les situacions de necessitat.
  • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials.
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents.
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari.

Tràmits i serveis relacionats:

  • Ajuts socials

Àmbit temàtic: Acció Social.

Depèn d'Acció Social.

Persones destinatàries

Ciutadania, en general

Equip tècnic

- 4 Treballadores Socials

- 2 Educador/es socials

- Treballadora Familiar

Servei obligatori

Punts de prestació

Cost per a l'usuari

Gratuït

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-02-2021 12:25