Declaracions institucionals


S’entenen per declaracions institucionals aquelles propostes que presentin els portaveus dels grups municipals sobre matèries d’interès polític general o d’abast supramunicipal, amb les quals estiguin d’acord la majoria simple dels regidors/es del Ple, que no són debatudes ni votades i els seus efectes es limiten a expressar la posició de la corporació en una qüestió concreta i es traslladen als organismes, institucions o entitats als quals afectin o interessin.

Cada grup municipal podrà presentar un màxim d’una declaració per Ple. No hi haurà debat, però aquells regidors/es que no hi estiguin d’acord podran disposar de dos minuts per explicar la seva posició. Llegirà la declaració institucional aquell regidor/a o portaveu de grup polític que hagi presentat la declaració o l’alcalde/essa.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2021 09:38