Mocions resolutives


Són aquelles que, tot i no necessitar expedient administratiu, imposen una obligació al consistori i que tenen els següents requisits:

La comissió informativa o l’alcalde/essa pot decidir si necessiten dictamen.

Ha de tractar assumptes de la competència del Ple (no d’altres òrgans municipals) o voluntat de manifestar-se sobre un assumpte supramunicipal.

Figurarà a la part resolutiva del Ple.

Poden ser tractades en sessions extraordinàries del Ple, sempre que hagin estat informades per la comissió informativa.

ANY 2022

ANY 2021

ANY 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-03-2022 10:47