Montserrat Batista i Alsina

1a tinent d'alcalde
Regidora d’Acció Social i Interculturalitat, Gent Gran, Participació Ciutadana, Cooperació i Salut Pública i Benestar Animal

mbatista@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt el 1973, és mare d'una filla i sempre ha estat vinculada en diverses associacions per la cohesió del poble i per la llibertat del país. Animalista convençuda, l'any 2001 va fundar la protectora dels dos Arenys (DADA), una associació sense ànim de lucre, de la qual també fou presidenta, que pretén ajudar i millorar la qualitat de vida dels gats de carrer. Implicada des de fa anys en l'organització de la Breda de Plaça.

Activista i lluitadora incansable per la llibertat del nostre país, ha format part de diferents entitats, i actualment és una de les cares més actives en els actes independentistes d'Arenys de Munt.

Professionalment, és diplomada en història i sempre ha realitzat treballs al servei de les persones. Amb un tracte exquisit i amb la intenció sempre present d'ajudar els que més ho necessiten, creiem que és la candidata ideal per gestionar les regidories de Gent Gran i d'Atenció a les Persones.

 

Retribucions 2024

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ACUMULAT
Salari Brut 825,00 1.230,00 1.075,00                   3.130,00
Salari Net 808,50 1.205,40 1.053,50                   3.067,40  
Despeses de telefonia 7,87 7,87 7,87                   23,61
Total despesa 832,87 1.237,87 1.082,87                   3.153,61

 

 

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca
Garatge (50%) / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca

  Vehicles Hyundai i20 / 2014
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a CaixaBank (50%)
Dipòsit a CaixaBank (50%)

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
1a tinent d'alcalde  
Per compte d'altri a l'empresa ASSEGURIS MEDITERRANIUM, amb activitat de corredoria d'assegurances Altres activitats compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les facultats referents a Acció Social, Convivència, Salut Pública i Benestar Animal, Gent Gran i Participació Ciutadana; Cooperació Internacional i Civisme, Mediació Ciutadana, Esplai dels Jubilats i Residència d’avis del patronat Verge del Remei; control de plagues, control de qualitat de l’aigua i control i benestar animal.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència de la Comissió Informativa de Serveis Personals.
  • Presidència del Consell Municipal d’Acció Social i Solidaritat.
  • Presidenta del Consell de la Gent Gran.
  • Presidència de la Comissió d’avaluació i seguiment de la crisi a Arenys de Munt.
  • Autoritzar i disposar despeses menors amb valor estimat inferior a 5.000 euros, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 510, 520, 540, 550 i 630.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
  • Autoritzar i disposar els ajuts socials fins a un import màxim de 599,99 €.
Montserrat Batista Alsinaerc

Et pot interessar

Última revisió 10-04-2024 11:10