Montserrat Batista i Alsina

Regidora d'Acció Social, Salut Pública, Gent Gran, Benestar Animal i Participació

mbatista@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt fa 45 anys, és mare d'una filla i sempre ha estat vinculada en diverses associacions per la cohesió del poble i per la llibertat del país. Animalista convençuda, l'any 2001 va fundar la protectora dels dos Arenys (DADA), una associació sense ànim de lucre, de la qual també fou presidenta, que pretén ajudar i millorar la qualitat de vida dels gats de carrer. Implicada des de fa anys en l'organització de la Breda de Plaça, actualment és la seva presidenta.

Activista i lluitadora incansable per la llibertat del nostre país, ha format part de diferents entitats, i actualment és una de les cares més actives en els actes independentistes d'Arenys de Munt.

Professionalment, és diplomada en història i sempre ha realitzat treballs al servei de les persones. Amb un tracte exquisit i amb la intenció sempre present d'ajudar els que més ho necessiten, creiem que és la candidata ideal per gestionar les regidories de Gent Gran i d'Atenció a les Persones.

 

Retribucions 2022

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ACUMULAT
Salari Brut 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82 1.275,82     12.758,20
Salari Net 1.044,93 1.044,93 1.044,93 1.044,93 1.041,89 1.044,93 1.044,93 1.044,93 1.044,93 1.044,93     10.449,30  
Despeses de telefonia 15,53 14,83 16,46 6,91 11,16 11,29 11,23 6,50 6,50 6,50     106,90
Total despesa 1.291,35 1.290,65 1.292,28 1.282,73 1.286,98 1.287,11 1.287,05 1.282,32 1.282,32 1.282,32     12.865,10

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca
Garatge (50%) / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca

  Vehicles Hyundai i20 / 2014
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a Bankia (50%)
Dipòsit a Bankia (50%)

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora de l'Ajuntament  
Per compte d'altri a l'empresa ASSEGURIS MEDITERRANIUM, amb activitat de corredoria d'assegurances Altres activitats compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les facultats referents a Acció Social, Salut Pública, Gent Gran, Benestar Animal i Participació; Cooperació Internacional i Civisme, Mediació Ciutadana, Esplai de Jubilats i Residència d'avis del Patronat Verge del Remei; control de plagues, control de qualitat de l'aigua i control i benestar animal.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal d'Acció Social i Solidaritat.
  • Presidència de la Comissió per a la Modificació del ROM.
  • Presidència de la Comissió d'avaluació i seguiment de la crisi a Arenys de Munt.
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal 510, 520, 540, 550 i 630. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Montserrat Batista Alsinaerc

Et pot interessar

Última revisió 16-11-2022 09:31