Roser Moré i Collet

Regidora a l'oposició

rmore@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1969. La seva formació ha estat batxillerat i titulació de secretariat jurídic (cursat al Col·legi d'Advocats de Barcelona). Fa més de 30 anys que està treballant en un despatx d'advocats, realitzant tasques administratives i tramitació d'assumptes judicials d'àmbit penal i civil.

Ha format part de l'AMPA de l'Escola Sant Martí ocupant el càrrec de tresorera.

 

 

 

Retribucions 2022

CONCEPTES 

Gener

Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular Total Acumulat
Dietes meritades 430,00 430,00 755,00 430,00                   1.615,00
Despeses de telefonia 6,65 6,65 6,65 2,66                   19,95
Total despesa 436,65 436,65 761,65 432,66                   1.634,95

  

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 1992

  Vehicles Moto Honda 125cc / 2015
Citroën C4 / 2016
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Compte de valors a Bankia (50%)
Dipòsit a Bankia (50%)
Dipòsit a Bankia (50%)
Dipòsit a Banc Sabadell (50%)

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidora a l'oposició  
Per compte d'altri a PONS ADVOCATS, empresa dedicada a l'advocacia Altres activitats compatibles
Roser Moré ColletJunts

Et pot interessar

Última revisió 09-05-2022 07:49