Tònia Vila i Paituví

2a tinent d'alcalde
Regidora de Cultura i Educació

tvila@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1962. Formació professional 2n grau, branca administrativa.

Va iniciar la seva vida professional en un centre de càlcul, com a cap de programa de nòmines, posteriorment realitzant tasques administratives, de màrqueting i de comerç internacional en diferents empreses de la comarca. Des de l'any 2007 fins a l'actualitat, treballa a l'Administració pública en el Departament d'Educació.

Vinculada amb el món educatiu, des de l'AMPA als consells escolars i el Consell Municipal d'Educació, des de l'any 1998. Destaca la seva passió per la música barroca, la lectura, el teatre i el cinema.

La vida política la va iniciar l'any 2006 a ERC assumint diferents tasques a les executives local i comarcal. Consellera al Consell Comarcal en el darrer mandat.

Regidora de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Arenys de Munt des del 2013.

 

Declaració de patrimoni

Retribucions 2022

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regularit TOTAL ACUMULAT 
Dietes meritades 1.075,00 1.325,00 1.650,00 1.180,00                 -

4.050,00

Despeses de telefonia 20,96 19,17 19,58 7,22                 - 59,71
Total despesa 1.095,96 1.344,17 1.669,58 1.187,22                 - 4.109,71

 

 Patrimoni  
  Vehicles Peugeot SW / 2003
Toyota Aygo / 2017
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a Caixabank (50%)
Dipòsit a Triodos Bank (50%)

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
2a tinent d'alcalde  
Administrativa a la Generalitat de Catalunya Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a Cultura i Educació, temes relacionats amb l’Escola Sant Martí, l’Escola Sobirans, l’Institut Domènec Perramon, l’escola bressol municipal La Petjada; relacions amb la Biblioteca Antònia Torrent i Martori; coordinació del Centre de Formació d'Adults Enric Camón i activitats culturals a la masia de Can Borrell.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal de Cultura.
  • Presidència del Consell Municipal d'Educació.
  • Presidència de la Comissió especial del Nomenclàtor d’Arenys de Munt.
  • Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Personals.
  • Presidència de la Comissió Informativa Especial per la Recuperació de la Memòria Històrica.
  • Coordinació de l’agenda d’actes i esdeveniments de l’Ajuntament en cultura i educació.
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal 810 i 820. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Tònia Vila i PaituvíTònia Vila i Paituví

Et pot interessar

Última revisió 09-05-2022 07:45