Victòria Devesa i Jorge

Regidora a l'oposició

vdevesa@ademunt.cat

Nascuda el 26 de març de 1989 a Calella, casada i mare de 2 nens. Fa 12 anys que viu a Arenys de Munt.

Va estudiar a l'Institut Tres Turons d´Arenys de Mar, on es va treure el títol de l'ESO. Treballant des dels 16 anys, cuidant mainada, dependenta en supermercats i a diferents comerços locals. També ha treballat durant 7 anys en el món del lleure.

Actualment treballa en un estudi fotogràfic d'ajudant de fotògraf i forma part de l'AMPA de l'Escola Sant Martí.

 

Retribucions 2022

CONCEPTES  Gener  Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular Total Acumulat
Dietes meritades 430,00 535,00 650,00 535,00                   1.615,00
Despeses de telefonia 6,65 6,65 6,65 2,66                   19,95
Total despesa 436,65 541,65 656,65 537,66                   1.634,95

  
Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a BBVA (50%)

 

Declaració d'activitats

 Càreg  Definició
Regidora a l'oposició  
Per compte d'altri a l'empresa MONTSERRAT SALGUERO LEÓN, realitzant tasques d'ajudant de fotografia Altres activitats compatibles
Victòria Devesa Jorgelogotip junts

Et pot interessar

Última revisió 09-05-2022 07:49