Servei Local d'Ocupació


Qui som, què fem, què oferim?

L'objectiu general del servei és millorar l'ocupació al municipi d'Arenys de Munt, tant pel que fa a l'accés com la qualitat i l'adequació entre oferta i demanda.

Participem en l'objectiu comú de l'Àrea de Promoció Econòmica de potenciar, impulsar i donar suport al procés de desenvolupament del territori. Des del SLO treballem amb dos enfocaments que es corresponen amb dos tipus d'usuaris objectius i que tenen diferents necessitats i fan diferents demandes, i que anomenem itineraris.

 • Itineraris altres accions de difusió del servei d'oferta: adreçat a empreses i empresaris/àries que ofereixen ocupació.
 • Serveis a les empreses: informació en temes de subvencions, assessorament en contractacions, assessorament en la definició de llocs de treball, preselecció i selecció tècnica de treballadors.
 • Prospecció d'empreses: presa/es de contacte per afavorir la col·laboració entre les empreses del territori i l'Ajuntament. Primeres visites de coneixement, directament a l'empresa amb prèvia cita amb un representant; s'acostuma a fer amb les empreses que fan demanda de treballadors per primera vegada si tenim disponibilitat.
 • Seguiment d'empreses: aprofitant successives demandes de treballador.
 • Intermediació laboral: borsa de treball, gestió d'ofertes de treball. Per ser candidats a aquestes ofertes, cal estar inscrit al Servei Local d'Ocupació. Poden posar ofertes les empreses ubicades al municipi o que exerceixin la seva activitat al municipi. Hi ha un protocol d'actuació i compromís per a la gestió de les ofertes que afecta tant l'usuari demandant de feina com l'empresa o empresari/ària per tal de dotar l'acció de qualitat i per tal de complir la legalitat vigent.
 • Itinerari de demanda: adreçat a treballadors, persones que busquen ocupació o millora d'ocupació.
 • Assessorament a demandants: informació en temes ocupacionals, orientació en la recerca de feina, ajuda en el disseny del propi itinerari ocupacional, formació i entrenament en tècniques de recerca de feina i acompanyament a la inserció.
 • Club de Feina: actuació que consisteix en un recurs que es facilita als usuaris per a posar en marxa la seva recerca activa de feina. Un dia per setmana (dilluns) els interessats poden fer servir l'espai on trobaran la premsa, les ofertes, els llistats d'empreses, l'oferta formativa, telèfon i ordinadors.
 • Plans d'Ocupació: contractació subvencionada pel SOC i per la Diputació de Barcelona de persones aturades per a la realització d'una obra o servei a la comunitat.
 • Pacte Territorial per a l'Ocupació del Maresme: gestió d'accions de millora de l'ocupació a través del Pacte Territorial per a l'Ocupació del Maresme.
 • Accions formatives per a l'ocupació i per a la recerca de feina
 • Gestió d'altres programes de formació i treball

Responsable polític

Dades

Insertora laboral: Mercè Vives i Ballano

Adreça C/ Sant Pau, 2  08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937710

Fax 937937207

Correu electrònic mvives@ademunt.cat

Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h