Subvencions d'Igualtat / Dona / LGBTI

Ajudes i subvencions any 2024

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 26 d’abril al 25 de maig de 2024

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte aprovació definitiva modificació bases subvencions d’Igualtat i LGBTI
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis
Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a l'acceptació:
- Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
- Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2023

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
Del 22 d’abril al 22 de maig de 2023

Subvencions atorgadesDocumentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP
Edicte aprovació definitiva modificació bases subvencions d’igualtat i LGBTI

Formularis
Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajudes i subvencions any 2022

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 16 de juny al 15 de juliol de 2022
De justificació: fins al 31 de març de 2023

Documentació
Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis
Per a la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per a l'acceptació:
- Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
- Formulari de justificació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2024 09:46