Guiu Muns i Roura

Regidor a l'oposició

gmuns@ademunt.cat

          

 

Nascut el 13 d'agost de 1994 a Arenys de Munt. Va estudiar el grau "Llengües i literatures modernes" en la menció d'anglès i italià a la Universitat de Barcelona i el màster "Formació del professorat per a secundària, batxillerat, escoles d'idiomes i adults" a la mateixa universitat.

Inicia la trajectòria política amb l'assemblea de la CUP Arenys de Munt l'any 2013. El 2014 comença a militar a l'assemblea de joves de l'Alt Maresme Joves per la Terra, on participa amb joves de la comarca per lluitar pels drets socials i nacionals. Posteriorment entra a formar part de la secretaria d'economia de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular, la coordinadora d'assemblees juvenil en la qual Joves per la Terra participa. Deixa l'espai juvenil a finals de l'any 2017 per centrar-se en la CUP, on desenvolupa diverses tasques.

De la seva formació en política en vol destacar, per una banda, la formació en lluita LGBTI i antipatriarcal que ha adquirit a través de la cooperativa l'Esberla i la militància en espais feministes juvenils. Per altra banda, vol destacar la formació en educació a causa de la seva professió i interessos propis.

Per últim, desitja destacar que al municipi se'l trobarà sempre a l'Escola d'Art Pigment, que ha estat la seva segona casa.

Retribucions 2023

CONCEPTES  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular Total Acumulat
Dietes meritades 430,00 850,00 1.060,00 535,00                   2.875,00
Dietes Cobrades 430,00 609,18 609,18 535,00                   2.183,36
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 19%)* 348,30 493,44 493,44 433,35                   1.768,53
Despeses de telefonia - - - -

-

- - - - -

-

-

  -
Total despesa 430,00 609,18 609,18 535,00                   2.183,36

  *L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Casa / Arenys de Munt / 2019 / Hipoteca

Vehicles Fiat Panda / 2017
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Compte a La Caixa
Compte a Bankia
Compte a Mediolanum
Compte a Mediolanum (50%)

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidor a l'oposició  
Professor de secundària i batxillerat. Generalitat de Catalunya Altres activitats públiques compatibles
imatge Guiu Munslogotip cup
Última revisió 08-05-2023 11:51