Jordi Maimí i Girbal

4t tinent d'alcalde
Regidor d'Esports, Sistemes Informàtics, Sostenibilitat i Medi Ambient

jmaimi@ademunt.cat

Veí d'Arenys de Munt, nascut l'any 1972, casat i pare de 2 fills.

És enginyer tècnic en informàtica de gestió. Estudis realitzats a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Va iniciar la seva vida professional com a administratiu i comptable en una empresa tèxtil, posteriorment com a empresari en una empresa d'informàtica i des del 1999 és tècnic informàtic en l'administració pública local. Disposa de 20 anys d'experiència treballant com a responsable informàtic i organització en diferents ajuntaments. Actualment treballa a l'Ajuntament de Premià de Mar.

Implicat en el projecte republicà des de les JERC, ha estat president de la secció local d'ERC Arenys de Munt i actualment és el responsable de política municipal i finances.

 

Retribucions 2023

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular TOTAL ACUMULAT 
Dietes meritades 1.325,00 1.745,00                       3.070,00
Dietes Cobrades 1.125,00 1.125,00                       2.250,00
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 40%)* 675,00 675,00                       1.350,00
Despeses de telefonia 7,87 7,87                       15,74
Total despesa 1.132,87 1.132,87                       2.265,74

*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.

Declaració de patrimoni

Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 1999 / Hipoteca
Pàrquing (50%) / Arenys de Munt / 2006
Pis (50%) / Arenys de Mar / 2018
Pàrquing / Arenys de Mar / 2003

Vehicles Seat Ibiza / 1995
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Compte Estrella de CaixaBank (50%)
Compte Futur de CaixaBank (50%)
Dipòsit CaixaBank (50%)

 

Declaració d'activitats

Càrrec Definició
4t tinent d'alcalde  
Tècnic informàtic a l'Ajuntament de Premià de Mar. Treballador laboral de relleu Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a recollida i gestió de residus, manteniment de zones verdes i forestals, poda, prevenció d’incendis i activitats ambientals i sostenibilitat.
  • Les referents a esports, sistemes informàtics de l’Ajuntament, sostenibilitat i medi ambient, coordinació d’instal·lacions i activitats esportives municipals, piscina municipal.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal d’Esports.
  • Presidència del Consell Municipal de Medi Ambient.
  • Tramitació d’activitats en règim de comunicació (comporta resolució d’expedients, liquidació de taxes i ordres d’inspecció compreses a l’Annex III).
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal 310, 320,61 i 920. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Jordi Maimí Girbalerc

Et pot interessar

Última revisió 09-03-2023 09:51