Jordi Maimí i Girbal

4t tinent d'alcalde
Regidor de Medi Ambient, Esports, Sistemes Informàtics i Transparència

jmaimi@ademunt.cat

Veí d'Arenys de Munt, nascut l'any 1972, casat i pare de 2 fills.

És enginyer tècnic en informàtica de gestió. Estudis realitzats a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Va iniciar la seva vida professional com a administratiu i comptable en una empresa tèxtil, posteriorment com a empresari en una empresa d'informàtica i des del 1999 és tècnic informàtic en l'administració pública local. Disposa de 20 anys d'experiència treballant com a responsable informàtic i organització en diferents ajuntaments. Actualment treballa a l'Ajuntament de Premià de Mar.

Implicat en el projecte republicà des de les JERC, ha estat president de la secció local d'ERC Arenys de Munt i actualment és el responsable de política municipal i finances.

 

Retribucions 2024

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular TOTAL ACUMULAT 
Dietes meritades 1.075,00                         1.075,00
Dietes Cobrades 1.075,00                         1.075,00
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 40%)* 645,00                         645,00
Despeses de telefonia 7,87                         7,87
Total despesa 1.082,87                         1.082,87

*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.

Declaració de patrimoni

Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 1999 / Hipoteca
Pàrquing (50%) / Arenys de Munt / 2006
Pis (50%) / Arenys de Mar / 2018

Vehicles Peugeot 307 SW / 2022
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues

Compte Estrella de CaixaBank (50%)
Compte  CaixaBank (50%)
Compte CaixaBank (50%)
Llibretes Futurs  i Caixa futur PIES(50%)
Pla de pensions CABK Desiti 2040

 

Declaració d'activitats

Càrrec Definició
4t tinent d'alcalde  
Tècnic informàtic a l'Ajuntament de Premià de Mar, Cap del departament d'organització i SIC, funcionari interí Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

 • Les referents a recollida i gestió de residus, manteniment zones verdes i forestals, poda, prevenció d’incendis i activitats ambientals i sostenibilitat.
 • Les referents a Esports, Sistemes Informàtics de l’Ajuntament, Sostenibilitat i Medi Ambient, Coordinació d’instal·lacions i activitats esportives municipals, Piscina Municipal.
 • Les referents a Transparència, determinades per la Llei 19/2014.

Les facultats específiques que es deleguen són:

 • Presidència del Consell Municipal d’Esports.
 • Presidència del Consell Municipal de Medi Ambient.
 • Presidència del Consell de Comunicació i Noves Tecnologies.
 • Tramitar i resoldre els procediments de transparència de l’Ajuntament.
 • Tramitació d’activitats en règim de comunicació (comporta resolució d’expedients, liquidació de taxes i ordres d’inspecció compreses a l’Annex III).
 • Autoritzar i disposar despeses amb valor estimat inferior a 5.000 euros, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 320, 610 i 920, i el 910 en les aplicacions relatives a transparència.
 • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
 • De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
Jordi Maimí Girbalerc