Jordi Maimí i Girbal

4t tinent d'alcalde
Regidor d'Esports, Sistemes Informàtics, Sostenibilitat i Medi Ambient

jmaimi@ademunt.cat

Veí d'Arenys de Munt, nascut l'any 1972, casat i pare de 2 fills.

És enginyer tècnic en informàtica de gestió. Estudis realitzats a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Va iniciar la seva vida professional com a administratiu i comptable en una empresa tèxtil, posteriorment com a empresari en una empresa d'informàtica i des del 1999 és tècnic informàtic en l'administració pública local. Disposa de 20 anys d'experiència treballant com a responsable informàtic i organització en diferents ajuntaments. Actualment treballa a l'Ajuntament de Premià de Mar.

Implicat en el projecte republicà des de les JERC, ha estat president de la secció local d'ERC Arenys de Munt i actualment és el responsable de política municipal i finances.

 

Retribucions 2022

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular TOTAL ACUMULAT 
Dietes meritades 1.075,00 1.325,00 1.650,00 1.075,00 1.575,00 1.400,00 1.325,00 1.105,00 825,00 1.325,00     -

12.680,00

Dietes Cobrades 1.075,00 1.125,00 1.125,00 1.075,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.105,00 825,00 1.125,00       10.830,00
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 40%)* 698,75 731,25 675,00 645,00 675,00 675,00 675,00 663,00 495,00 675,00       6.608,00
Despeses de telefonia 12,50 12,50 12,50 5,00 10,75 10,78 10,75 6,50 6,50 6,50     - 94,28
Total despesa 1.087,50 1.337,50 1.137,50 1.080,00 1.135,75 1.135,78 1.135,75 1.105,00 831,50 1.131,50       10.924,28

*L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor.

Declaració de patrimoni

Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Pis (50%) / Arenys de Munt / 1999 / Hipoteca
Pàrquing (50%) / Arenys de Munt / 2006
Pis (50%) / Arenys de Mar / 2018
Pàrquing / Arenys de Mar / 2003

Vehicles Seat Ibiza / 1995
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Compte Estrella de CaixaBank (50%)
Compte Futur de CaixaBank (50%)
Dipòsit CaixaBank (50%)

 

Declaració d'activitats

Càrrec Definició
4t tinent d'alcalde  
Tècnic informàtic a l'Ajuntament de Premià de Mar. Treballador laboral de relleu Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a recollida i gestió de residus, manteniment de zones verdes i forestals, poda, prevenció d’incendis i activitats ambientals i sostenibilitat.
  • Les referents a esports, sistemes informàtics de l’Ajuntament, sostenibilitat i medi ambient, coordinació d’instal·lacions i activitats esportives municipals, piscina municipal.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal d’Esports.
  • Presidència del Consell Municipal de Medi Ambient.
  • Tramitació d’activitats en règim de comunicació (comporta resolució d’expedients, liquidació de taxes i ordres d’inspecció compreses a l’Annex III).
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal 310, 320,61 i 920. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Jordi Maimí Girbalerc

Et pot interessar

Última revisió 16-11-2022 09:37