Atenció i prevenció de la violència masclista

Serveis que ofereixen:

 • Línia d'atenció a les dones en situació de violencia masclista, que informa, assessora i orienta les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista.
   
 • Renda Activa d'Inserció (RAI): està destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica.
   
 • SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones): servei públic i gratuït que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida.
   
 • SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada): servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles.

Línies dels serveis:

 • Creació i realització d'accions de prevenció i sensibilització
 • Creació de grups d'empoderament
 • Suport i ajuts

Depèn d'Acció Social i Igualtat de Gènere.

Persones destinatàries

Ciutadania, en general

Servei obligatori

Punts de prestació

Cost per a l'usuari

Gratuït

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-02-2021 12:22