Pressupost 2016


Títol Document Url
Memòria d'alcaldiaMemòria d'alcaldia Enllaç
Acord d'aprovacióAcord d'aprovació Enllaç
Estat d'ingressos / Estat de despesesEstat d'ingressos / Estat de despeses Enllaç
Estat del deuteEstat del deute Enllaç
Annex d'inversionsAnnex d'inversions Enllaç
Annex del personal Personal funcionari Enllaç
Personal Laborals Enllaç
Càlculs Addicionals Enllaç
Pressupost de GUSAM SAEstat de previsió d'ingressos i despeses Enllaç
Estat de previsió dels comptes de capital Enllaç
Estat de previsió dels comptes d'explotació Enllaç
Pressupost consolidatPressupost consolidat Enllaç
Plantilla Plantilla Enllaç
Bases d'execució del pressupostBases d'execució del pressupost Enllaç
Mod. Art. 26 Bases d'Execució del PressupostMod. Art. 26 Bases d'Execució del Pressupost Enllaç
Liquidació 2013 i avanç liquidació 2014 Execució despeses 2014 Enllaç
Execució ingressos 2014 Enllaç
Resum per capítols 2014 Enllaç
Avançament despeses 2015 Enllaç
Avançament ingressos 2015 Enllaç
Avançament ingressos resum 2015 Enllaç
Edicte BOPB Edicte BOPB Enllaç
Annex de beneficis fiscalsAnnex beneficis fiscals I Enllaç
Annex beneficis fiscals II Enllaç
Estudi econòmic financerEstudi econòmic financer Enllaç
Informes d'Intervenció Informe pressupost Enllaç
Informe càlculs estabilitat Enllaç
Edicte BOPB aprovació definitiva Edicte BOPB aprovació definitiva Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-10-2020 11:30