Llei 4/2013 de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges

Publicat el 18 de juny de 2013

  • Entre les modificacions més importants introduïdes per aquesta norma, destaquem la modificació de la Llei 29/1994 d'Arrendaments Urbans (LAU), en aspectes tan importants com el règim jurídic aplicable, la durada mínima dels contractes, el règim de recuperació de l'immoble pel propietari i el desistiment per l'arrendatari, així com la inscripció registral dels contractes. Tanmateix, s'agilitzen els procediments de desnonament i es crea un registre de sentències fermes d'impagaments de rendes de lloguer que oferirà informació sobre el risc que suposa llogar immobles a persones que tinguin precedents en aquest sentit.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 13:51