Regulació dels establiments d'allotjament turístic

Publicat el 3 de gener de 2011.

Aquest nou decret d'allotjaments turístics regula per primera vegada en un únic text tots els establiments d'allotjament turístic, derogant vuit decrets i cinc ordres, moltes de les quals eren normatives dels anys 80 i 90, ja obsoletes. La normativa ofereix més garanties i seguretat jurídica als usuaris. La normativa no té caràcter retroactiu i només afecta aquells allotjaments de nova creació o els establiments turístics existents que ampliïn els serveis que ja ofereixen.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 13:50