Pla Local de Joventut 2018-2021

El 14 de desembre de 2017 es va aprovar per Ple el Pla Local de Joventut 2018-2021. Aquest document permet traçar una planificació estratègica en matèria de joventut al municipi.


Diagnosi
La diagnosi consta de dues parts, la realitat juvenil i les polítiques de joventut. A l'apartat de la realitat juvenil es fa un buidat de dades estadístiques del municipi a partir de dades qualitatives extretes de l'IDESCAT, les realitats juvenils del Maresme 2016 i l'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut de les persones joves als alumnes de 4t d'ESO de l'Institut. Dins del mateix apartat de les realitats juvenils també hi ha un buidat d'informació qualitativa on han participat diferents tècnics i tècniques de l'àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, professorat de l'Institut, personal sanitari del CAP del municipi, 25 adolescents i joves del municipi i les entitats Catecolònies i el Centre Moral.


Polítiques de joventut
S'ha fet un recull de totes les polítiques de joventut que es porten a terme des de l'Ajuntament i s'han elaborat unes conclusions. Aquestes han derivat en tres objectius estratègics a treballar amb la població jove i adolescent del poble:

  • Informar i acompanyar les persones joves del poble en aquells temes relacionats amb la prevenció dels riscos en la salut.
  • Informar i orientar les persones joves del poble en el seu procés educatiu i laboral.
  • Crear una oferta d'oci que atengui les necessitats de les persones joves del poble i fomenti la participació i la comunicació entre el Servei de Joventut i la població adolescent i jove.


Eixos estratègics
El Pla Local de Joventut 2018-2021 se centra en tres eixos estratègics: l'orientació, la prevenció i la dinamització. Per a cada objectiu estratègic s'han traçat un seguit d'accions que han de donar resposta a les diferents necessitats de la població jove i adolescent del poble, i així poder avançar en matèria de joventut. El Pla Local de Joventut 2018-2019 calendaritza les accions a desenvolupar durant aquests quatre anys amb una valoració dels recursos econòmics, humans i infraestructurals del municipi, i descriu de manera detallada com serà l'avaluació d'aquestes accions.

La redacció d'aquest Pla Local s'ha dut a terme a partir dels serveis tècnics de la Regidoria de Joventut i l'empresa Mirada Local S.L. També hi han col·laborat el Consell Comarcal del Maresme i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 11:41