Calendari fiscal

Calendari fiscal 2023

Descripció

Data inici vol.

Data fi vol. / domi.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – NO DOMICILIATS

2/5/2023

5/7/2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/5/2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

3/7/2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

1/9/2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS – 4a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/11/2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

1/9/2023

3/11/2023

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

1/9/2023

3/11/2023

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

1/3/2023

5/5/2023

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

15/9/2023

15/11/2023

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

2/5/2023

5/7/2023

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

2/5/2023

5/7/2023

TAXA PER SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

2/5/2023

5/7/2023

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

2/5/2023

5/7/2023

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

 

 

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – NO DOMICILIATS

2/5/2023

5/7/2023

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 1a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/5/2023

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 2a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

3/7/2023

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES – 3a FRACCIÓ-DOMICILIATS

         

2/10/2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-01-2023 12:49