Subvencions d'Acció Social

Ajudes i subvencions de l'any 2023

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2023. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.

Subvencions atorgades

Documentació
Ordenança general de subvencions

Mod.Ordenança general de subvencions

Formularis
Per la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per la justificació:
Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Subvenció d'ajut al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics

Terminis: de l’1 al 30 de juny

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Subvencions de l'àmbit social

Terminis

Del 24 de maig al 26 de juny de 2023

Documentació

Bases específiques
Convocatòria
Modificació de les bases

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajut en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà per a persones de 65 anys o més, pensionistes i persones amb discapacitat

Terminis: de l’1 al 30 de juny

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Edicte d'atorgament d'ajuts

Ajudes i subvencions de l'any 2022

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2022. Es recomana sol·licitar-les abans del 31 de maig.

Documentació
Ordenança general de subvencions

Mod.Ordenança general de subvencions

Formularis
Per la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per la justificació:
- Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Subvenció d'ajut al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics

Terminis: del 3 d’agost al 2 de setembre

Bases específiques
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Subvencions de l'àmbit social

Terminis: del 4 de maig al 3 de juny de 2022

Bases específiques
Convocatòria
Modificació de les bases

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajut en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà per a persones de 65 anys o més, pensionistes i persones amb discapacitat

Terminis: del 9 de juny al 8 de juliol

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud

Ajudes i subvencions de l'any 2021

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2021

Documentació
Ordenança general de subvencions

Formularis
Per la sol·licitud:
- Instància
- Memòria del projecte a realitzar
- Pressupost previst del projecte
- Dades bancàries
- Declaració responsable

Per la justificació:
- Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Subvenció d'ajut al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics

Terminis: del 21 de juliol al 20 d'agost

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Subvencions de l'àmbit social

Bases específiques
Modificació de les bases

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Ajut en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà per a persones de 65 anys o més, pensionistes i persones amb discapacitat

Terminis: del 29 de setembre al 28 d’octubre de 2021

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud

Ajudes i subvencions de l'any 2020

Subvenció d'ajut al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics (convocatòria finalitzada)

Bases específiques
Modificació de les bases
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Subvenció d'ajut als subministraments bàsics (convocatòria finalitzada)

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Ajuts per al servei de menjador de les escoles bressol d’Arenys de Munt (convocatòria finalitzada)

Bases específiques
Modificació de les bases
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Ajuts per a activitats d’estiu (convocatòria finalitzada)

Bases específiques
Modificació de les bases
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries

Ajudes i subvencions vigents de l'any 2019

Ajuts per al transport per a la Gent Gran (fins esgotar crèdit existent):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Ajuts al lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Ajuts al servei de menjador de les escoles bressol (del 23 de maig al 25 de juny):

Bases específiques
Modificació de les bases
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Ajuts subministraments bàsics (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Subvenció a Entitats de l'àmbit social (23 de maig al 25 de juny):

Bases específiques
Modificació de bases
Convocatòria
Instància (Model 1)
Memòria del projecte/activitat (Model 2)
Pressupost projecte/activitat (Model 3)
Dades bancàries (Model 4)
Declaració responsable (Model 5)

Document de justificació de la subvenció


Ajuts per a les activitats d'estiu (del 31 de juliol fins al 31 d'agost de 2019):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud

Ajudes i subvencions tancades de l'any 2018

AJUDES I SUBVENCIONS TANCADES DE L'ANY 2018

Ajuts pel menjador a les escoles bressol - 2a convocatòria (del 6 de desembre al 7 de gener de 2019):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document dades bancàries
 

Subvencions pel foment del lloguer social - 2a convocatòria.  (del 16 d'octubre al 14 de novembre):

Bases generals
Model de sol·licitud
Convocatòria


Ajuts pel Lloguer (convocatòria finalitzada):

Bases ajudes al lloguer
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Ajuts Subministraments Bàsics (convocatòria finalitzada):

Bases ajudes subministraments bàsics
Convocatòria
Anunci BOP de l'aprovació
Formulari de sol·licitud

 


Ajuts d'Àmbit Social (termini fins al 13 d'octubre):

Bases subvencions d'àmbit social
Convocatòria
Instància de sol·licitud
Dades bancàries
Declaració responsable


Ajuts per a les activitats d'estiu (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document de dades bancàries


Ajuts pel menjador a les escoles bressol (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Document de dades bancàries


Ajuts per a persones amb discapacitat (PUA):

Més informació
Normativa aplicable
Formulari per presentar les sol·licituds

 

Ajuts per al Transport per a la Gent Gran (convocatòria finalitzada):

Bases específiques
Convocatòria
Formulari de sol·licitud


Subvencions del Departament d'Habitatge per al pagament del lloguer 2018 (convocatòria finalitzada):

Més informació


Subvencions pel foment del lloguer social.  (del 18 de juny al 17 de juliol):

Bases generals
Model de sol·licitud
Convocatòria


Subvencions per prestacions econòmiques de caràcter social:

Bases generals


Ajuts individuals de menjador escolar del Consell Comarcal (curs 2018-19)Bases generals
Model de sol·licitud

Ajudes i subvencions tancades de l'any 2017

Termini de presentació de sol·licituds per subvencions al lloguer per a l'emancipació dels joves del 8 de novembre al 7 de gener:

Bases reguladores


Termini de presentació de sol·licituds per ajudes per a activitats estiu del 10 d'agost al 12 de setembre:

Bases reguladores


Termini de presentació de sol·licituds per ajudes al pagament de l'IBI del 13 de maig al 13 de juny:

Bases reguladores


Ajudes atorgades en l'any 2017:

Entre el conjunt de línies d´ajut atorgades pels serveis socials de l´ajuntament d´Arenys de Munt, durant l´any passat s´han destinat 40.470 € a finançar els 701 ajuts diferents que es resumeixen a la taula que figura a continuació:

Els beneficiaris d´aquests 701 ajuts socials han estat 212 famílies diferents d´Arenys de Munt. La família amb més suport dels serveis socials ha rebut 14 ajuts diferents per un import total de 1.565 €. La població d´Arenys de Munt, segons el padró a 31 de desembre de 2017, era de 8.931 habitants.

Aquestes dades indiquen que el govern municipal continua donant compliment als compromisos del Pla d´Actuació Municipal 2015-2019, concretament pel que fa als objectius estratègics “02-Donar suport a les famílies més desafavorides” i “46-Mantenir i ampliar polítiques de comunicació i transparència”.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-03-2024 09:39